Cầu quay phong thủy

Chất liệu: Đá dăm-túp

Nguồn gốc: Việt Nam

Đường kính: 100cm

Chiều cao: 156cm (cả bồn quay)

Thiết kế và thi công: Cty Địa Kim Châu

Xem thêm

Tẩu đá quý

Tẩu đá quý

Tẩu đá jasper

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá lapis

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não

Bình đá quý phong thủy

Bình đá quý

Bình đá mã não

Bình đá quý

Bình đá mã não

Bình đá quý

Bình đá chalcedony