Chất liệu: Cầu thạch anh hồng, trụ đá serpentine

Nguồn gốc: Việt Nam

Thiết kế và thi công: Cty Địa Kim Châu

Liên hệ: 0913505640 – 0913202254

Chất liệu: Đá dăm-túp

Nguồn gốc: Việt Nam

Đường kính: 100cm

Chiều cao: 156cm (cả bồn quay)

Thiết kế và thi công: Cty Địa Kim Châu

Liên hệ: 0913505640 – 0913202254

Chất liệu: Đá dăm-túp

Nguồn gốc: Việt Nam

Đường kính: 50cm

Chiều cao: 80cm (cả bồn quay)

Thiết kế và thi công: Cty Địa Kim Châu

Liên hệ: 0913505640 – 0913202254