Cầu quay phong thủy

Chất liệu: Đá dăm-túp

Nguồn gốc: Việt Nam

Đường kính: 100cm

Chiều cao: 156cm (cả bồn quay)

Thiết kế và thi công: Cty Địa Kim Châu

Xem thêm

Tẩu đá quý

Tẩu đá quý

Tẩu đá jasper

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá lapis

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não

Bình đá quý phong thủy

Bình đá quý

Bình đá mã não

Bình đá quý

Bình đá mã não

Bình đá quý

Bình đá chalcedony

Bình đá quý

Bình đá saphia

Bình đá quý

Bình đá saphia

Bình đá quý

Bình đá saphia

Bình đá quý

Bình đá saphia

Bình đá quý

Bình đá sừng

Vật phẩm phong thủy

Vật phẩm phong thủy

Long hí châu thạch anh tóc đỏ

Vật phẩm phong thủy

Phật bà thạch anh trắng

Vật phẩm phong thủy

Đức mẹ Maria thạch anh vàng

Vật phẩm phong thủy

Tinh thể thạch anh vàng

Vật phẩm phong thủy

Bắp cải thạch anh tím

Vật phẩm phong thủy

Đào tiên thạch anh hồng

Vật phẩm phong thủy

Tượng Di Lặc

Vật phẩm phong thủy

Tinh thể thạch anh trắng

Cầu phong thủy

Cầu phong thủy

Cầu đá sừng

Cầu phong thủy

Cầu đá mã não

Cầu phong thủy

Cầu thạch anh đen

Cầu phong thủy

Cầu thạch anh tím

Cầu phong thủy

Cầu thạch anh hồng

Cầu phong thủy

Cầu đá mắt hổ

Cầu phong thủy

Cầu thạch anh trắng

Cầu phong thủy

Cầu đá fluorite